Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologie. Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Toegankelijkheidsverklaring 

 

DIVA streeft ernaar om haar digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijnen en het Vlaamse bestuursdecreet. 

Iedereen moet de informatie op www.divaantwerp.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen. 

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid, van laag naar hoog: A, AA en AAA. Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten. 


 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is door DIVA opgesteld op 7 december 2020 en het laatst herzien op 7 december 2020.  

De toegankelijkheid van www.divaantwerp.be werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert. 

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 7 december 2020. 


 

Feedback en contactgegevens 

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@divaantwerp.be of bel naar +32 3 360 52 52. We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen. 


 

Ombudsvrouw 

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk. 

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw. 


 

Openstaande werkpunten 

DIVA doet op dit moment een grondige doorlichting van haar digitale infrastructuur met het oog op toegankelijkheid. De werkpunten die gevonden werden door deze oefening te doen, lijsten we hieronder op volgens de gestandaardiseerde Werkpuntenlijst van het Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): 

1.1 Tekstalternatieven 

Niet-tekstuele content (o.a. diverse afbeeldingen hebben geen tekstalternatief)DIVA heeft de aanpassingen om dit probleem op te lossen bekeken en beoogt dit op te lossen in het vierde kwartaal van 2021.  

1.3 Aanpasbare info 

Info en relaties”, contactpagina - deze pagina's bevat meerdere visuele elementen, zonder de juiste associatie in de broncode. Het onderdeel Nieuwsbrief heeft een invoerveld, maar het label is niet verbonden door middel van een <for> attribuut. DIVA heeft kennis genomen van dit probleem en streeft ernaar dit op te lossen in het vierde kwartaal van 2021.  

Dovereenkomsten tussen het visuele en dat wat effectief gevraagd wordtmoet beter - vooral bij interactieve elementen, zoals invulvelden. Het doel van de input moet (ook) programmatorisch duidelijk gemaakt worden. Als een gebruiker gegevens moet invullen in een formulier, dan moet de browser (voor bepaalde gegevenstypes) programmatorisch kunnen vaststellen welke invoer wordt verwacht. DIVA heeft kennis genomen van dit probleem en streeft ernaar dit op te lossen in het vierde kwartaal van 2021.  

1.4 Onderscheidbare elementen 

Het gebruik van kleuren & bepaalde contrasten in de artikelen maken dat sommige visuele effecten onvoldoende duidelijk overkomen. Verschillende elementen veranderen enkel van kleur als de gebruiker er met de muis overheen gaat. Dit kan onder andere problemen opleveren voor mensen die kleurenblind zijn (de links in het uitklapmenu, de social media iconen, en de links in de navigatie onderaan de pagina.) 

Ook de reflow (1.4.10) moet beter. Het vergroten van een pagina levert een andere pagina op. Sommige functionaliteit en content verdwijnt dan achter een ander element - zoals bv. een knop in het hoofdmenu bovenaan de pagina. Andere tekst verdwijnt volledig. 

De linkdoelen (2.4.4) zijn onvoldoende uitgewerkt. Het doel van elke link moet uit de linktekst of context gehaald kunnen worden. Dit is onmogelijk zolang er geen (alternatieve) tekst is zoals bij het vergrootglas, het icoon 'Koop je tickets' en alle cards. Het doel van deze links is voor een groep mensen niet duidelijk door het ontbreken van een linktekst. 

DIVA heeft kennis genomen van dit probleem en streeft ernaar dit op te lossen in het vierde kwartaal van 2021.  

2.1 Toegankelijkheid via toetsenbord 

Alle functionaliteiten op de pagina moeten met een toetsenbord te bedienen zijn. Echter sommige functionaliteiten zijn met Javascript geïmplementeerd zonder de juiste HTML of CSS basis. 

De volgorde van navigatie van een pagina (2.4.3) moet overeenkomen met wat men ziet. Op dit moment kan men met het toetsenbord de links in het taalmenu en uitklapmenu benaderen, ook als deze niet geopend zijn. Dit creëert een verwarrende situatie voor toetsenbordgebruikers. 

DIVA heeft kennis genomen van dit probleem en streeft ernaar dit op te lossen in het vierde kwartaal van 2021.  

3.1 Leesbaarheid  

De taal van de pagina (3.1.1) of elementen wordt niet altijd goed vastgelegd in de code. Dit verandert ook niet als de pagina van taal verandert. Bij losse woorden of elementen, zoals de talen in het taal-menu, moet deze taal ook aangegeven worden. 

Als de taal veranderd wordt van NL naar DE verandert een deel van de pagina van taal (naar Duits), maar het menu niet. In de code blijft de pagina Engels. 

DIVA heeft kennis genomen van dit probleem en streeft ernaar dit op te lossen in het vierde kwartaal van 2021.  


 

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën 

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers. 

Technische specificaties 

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt.: 

  • HTML 
  • JavaScript 
  • CSS
  • ARIA 

 

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen 

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen: 

  • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie. 
  • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie. 
  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid. 
  • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid. 
  • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.